Winkelmand
Filters
Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.

Privacy Statement

Wij willen dat je met een goed gevoel bij ons langskomt. Dat betekent niet alleen qua aanbod, service en acties, maar ook op het gebied van veiligheid. Je laat immers toch je gegevens bij ons achter. Daarom laten we je op deze pagina weten wat wij precies met welke gegevens doen. Heb je nog vragen hierover, neem dan een contact op met onze klantenservice.

Daar kun je op vertrouwen

De gegevens die je aan ons toevertrouwd, behandelen wij zoals de onze: zorgvuldig. Heb je die gegevens niet nodig voor bijvoorbeeld het uitvoeren van een bestelling, dan kun je ze ook niet inzien. Soms worden bepaalde gegevens wel gedeeld met anderen dus dan spreken we met hen af dat ze er op dezelfde zorgvuldige manier mee omgaan als ons. Hieronder lees je wanneer we bepaalde gegevens wél delen en waarom we dat doen. Bij twijfels of vragen kun je ons altijd raadplegen via onze klantenservice.

Persoonlijke ervaring

Ons aanbod is zo divers, dat het fijn is als we jou een persoonlijke winkelervaring kunnen bieden. Zo hoeven we je geen aanbieding te laten zien van een jas voor meisjes als we merken dat je alleen geïnteresseerd bent in jongenskleding. Voor dit soort acties gebruiken wij cookies, waarover je meer kunt vinden op onze cookies-pagina.

Wat doen wij met je gegevens?

Zoals gezegd gebruiken we je gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder hebben we overzichtelijk neergezet welke gegevens we voor welk doel gebruiken. Het gaat dan niet alleen om door jou verstrekte gegevens, maar ook gegevens die wij zelf hebben verzameld. Een voorbeeld hiervan is het bezoek van jou aan onze website.

Het leveren van je bestelling

Wat wij nodig hebben om je bestelling te kunnen verwerken en leveren, is je naam, adres, e-mailadres, betaalmethode en soms ook je telefoonnummer. Met deze gegevens kunnen we je op de hoogte houden van je bestelling en deze ook daadwerkelijk laten bezorgen. Bepaalde gegevens zijn dan ook noodzakelijk om te delen met anderen zoals een bezorgdienst. Uiteraard eisen we dat zij even zorgvuldig met de gegevens omgaan als wij.

Jouw account

In je account slaan wij de volgende gegevens op: je naam, adres(sen), telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast bewaren we hier ook gegevens over eerdere bestellingen en retouren zodat je die makkelijk kunt inzien.

Klantenservice

Wij staan je graag te woord via telefoon, e-mail en chat. Hierbij maken wij ook gebruik van je gegevens zodat we je sneller kunnen helpen. Dat is handig wanneer je nogmaals contact met ons opneemt; dat scheelt weer tijd! Hierdoor kunnen wij analyses uitvoeren en verbeteringen constateren.

Webwinkelsoftware

Divide

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Divide. Persoonsgegevens die je ten
behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Divide heeft
toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken
voor een ander doel. Divide is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om
passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSLencryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Divide maakt gebruik van cookies om technische informatie te
verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of
opgeslagen. Divide behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te
delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Nieuwsbrieven

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief waarmee we je graag op de hoogte houden van de nieuwste trends en beste acties.

Deploytech

Onze website maakt gebruik van Deploytech, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig
van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die je ontvangt
van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Deploytech. Deploytech zal jouw
naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze
website is verzonden zie je de ‘uitschrijven’ link. Als je hier op klikt zal je geen e-mail meer van onze website
ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door
Deploytech beveiligd opgeslagen. Deploytech maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën
die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Deploytech behoudt zich het recht voor om je
gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met
derden te delen.

Internetprovider 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Internetprovider (Ziggo,
Telfort, Online). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik,
verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Internetprovider (Ziggo, Telfort,
Online) heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

MultiSafepay

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals je
bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor je gegevens te
gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met
derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij
derden inschakelen. MultiSafepay bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Trustpilot

Wij verzamelen reviews via het platform van Trustpilot. Als je een review achterlaat via
Trustpilot dan ben je verplicht om je naam en e-mailadres op te geven. Trustpilot deelt deze gegevens
met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. In sommige gevallen kan Trustpilot contact
met je opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter
te laten delen wij je naam en e-mailadres met Trustpilot. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je
uit te nodigen om een review achter te laten. Trustpilot heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.Trustpilot behoudt zich het recht voor om
ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan
Trustpilot toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming
van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor
Trustpilot derden inschakelt

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam,
adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het
uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens
ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres
en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL jouw gegevens ook aan deze partijen ter
beschikking.

Facturatie en boekhouden

ACA Fashion Software XPRT

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
ACA Fashion Software XPRT. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden
beschermd verzonden en opgeslagen. ACA Fashion Software XPRT is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens
vertrouwelijk behandelen. ACA Fashion Software XPRT gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als je via dit platform een bestelling
plaatst dan deelt Bol.com jouw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om je
bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met je gegevens om en hebben passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Winacties

Doe je mee aan een prijsvraag of winactie, en heb je gewonnen? Dan vragen wij om je naam, adres en e-mailadres. Dit gebruiken wij vervolgens om je de gewonnen prijs te kunnen toesturen.

Persoonlijke winkelervaring

In onze webshop vind je zo veel artikelen, dat wij je graag een handje helpen bij het vinden van je favoriete artikelen. Een voorbeeld hiervan is het tonen van artikelen die mogelijk voor jou interessant zijn. Hiervoor gebruiken wij gegevens van je eerdere bezoeken (via cookies en IP-adres) en bestellingen zodat je geen (of zo min mogelijk) artikelen te zien krijgt waarin je toch niet geïnteresseerd bent.

Ook op andere sites worden deze gegevens gebruikt om bijvoorbeeld advertenties te tonen. Zo kun je bijvoorbeeld banners te zien krijgen van artikelen die je bij ons op de website hebt bekeken. Voor meer informatie bekijk ook Google’s Privacy voorwaarden.

Een uitgebreide uitleg over cookies en hoe je deze kunt stoppen of verwijderen, lees je hier.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw
verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst
tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Kixx B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen
van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval
zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u
aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit
tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we je gegevens niet langer dan twee jaar bewaren
vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten
grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Kixx B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langer dan twee jaar bewaren
vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen om je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Kixx B.V.. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. Wijzigingen in het privacybeleid


Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. 


Contactgegevens Kixx B.V.

Newtonstraat 46 1704 SB Heerhugowaard Nederland T (072) 744-0055 E [email protected]
Contactpersoon voor privacyzakeniDEAL Bancontact / Mister Cash MasterCard Visa Achteraf betalen via Riverty
Webshop Trustmark

Om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Deze cookies kunnen gebruikt worden voor persoonlijke advertenties. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij je door naar ons cookiebeleid.